Lär dig schack - med Stegmetoden!

Steg 5

65 SEK

När man nått Steg 5 spelar taktik en något mindre roll, även om det är taktiska moment som avgör de allra flesta partierna. I Steg 5 blir de positionella aspekterna viktigare. Avsnitten om bondestruktur, sjunde raden och öppna linjer ger studenten kunskap som är nödvändig för att genomföra partier på högre nivå.

Att alltid spela efter planer är nödvändigt på Steg 5-nivå och däröver. Därför ägnas mycket utrymme av denna bok till planläggning med fokus på slutspel. Det finns även avsnitt om samarbete och koordination mellan pjäser, övningar för att förstå pjäsers relativa värden samt ett avsnitt om försvar, som i stort sett alla schackstudenter på denna nivå förbiser.


Kapitel

Material och tid
Böndernas roll
Bondemarscher
Avdragare
Bindningar
Torn mot bonde
Starka fält
Försvar
Tornslutspel
Öppna linjer
Remi
Fel löpare