Lär dig schack - med Stegmetoden!

Steg 4

65 SEK

I Steg 4 kräver de flesta diagrammen att du tänker tre drag framåt: Vit drar, svart drar, vit drar, svart drar och vit vinner. Således är det klart högre nivå än Steg 3. Det nya man får lära sig är det förberedande draget. Att angripa omedelbart fungerar sällan därför behövs ett av dessa förberedande drag: Locka, eliminera försvaret, jaga, sikta eller röja.

Den positionella aspekten kommer gradvis ta större plats på den här nivån, och det bästa sättet att introducera detta är genom slutspel. Därför får man även lära sig om olika slutspelsstrategier.


Kapitel

Eliminera försvaret: Spärra
Dubbelhot: Locka
Eliminera försvaret: Blockera
Bindningar: Främre och bakre pjäsen
Dubbelhot: Eliminera försvaret
Dubbelhot: Jaga 
Dubbelhot: Sikta
Angrip rockaden
Sjunde raden
Strategi i bondeslutspel
Dubbelhot: Röja
Dam mot bonde