Lär dig schack - med Stegmetoden!

Steg 3 Extra

65 SEK

Steg 3 Extra är en utökad Steg 3. Samma teman, men mycket fler diagram för att eleven ska befästa de teman som finns i Steg 3.

Utmärkt mängdträning på rätt teman!