Lär dig schack - med Stegmetoden!

Steg 3

65 SEK

I Steg 3 får du lära sig mer om bondeslutspel samt hur du gör pjäser sämre och stänger in dem. Du får även träna på att tänka flera steg framåt. Du får räkna i huvudet och visualisera nya ställningar på brädet.


Innehåll

Avdrags- och dubbelschack
Hota en bunden pjäs
Öppna upp och mattbilder
Bondeslutspel: Bondens kvadrat
Eliminera försvaret
Försvar mot ett dubbelhot
Remi
Röntgenschack och -hot
Försvar mot bindningar
Rörelsefrihet
Nyckelfält
En bunden pjäs är en dålig försvarare