Lär dig schack - med Stegmetoden!

Steg 2 Extra

65 SEK

Steg 2 Extra är en utökad Steg 2. Samma teman, men mycket fler diagram för att eleven ska befästa de teman som finns i Steg 2.

Utmärkt för mängdträning på rätt teman!