Lär dig schack - med Stegmetoden!

Steg 1 Extra

65 SEK

Steg 1 Extra är en utökad Steg 1. Samma teman, men mycket fler diagram för att eleven ska befästa de teman som finns i Steg 1.

Utmärkt för mängdträning på rätt teman!